CZ - text Veronika Rollová

Ř! Česká národní identita v současném výtvarném umění (str.11), VŠUP, Praha, 2012, ISBN 978-80-86863-46-7

Rudolf Samohejl se svém díle opakovaně vrací k otázce, zda je možné vytvořit ticho. V instalaci 4′ 33″ ticha, odkazující ke skladbě Johna Cage, zjistil, že dostupnými prostředky nelze dosáhnout absolutní podoby ticha, ani jej definovat pozitivně. Možnosti jeho vyjádření proto začal zkoumat prostřednictvím protikladné kvality – hluku –, který potlačoval. Příkladem může být Ticho!, temná a téměř dokonale odhlučněná buňka, v níž se můžeme zavřít a uniknout tak okolnímu shonu. Umělec ji instaloval nejprve ve foyer VŠUP a později ve veřejném prostoru pražských Vršovic. Opačně postupoval v Tichoidu: pokusil se utlumit hlasitý reproduktor, z nějž hrála noisová skladba vytvořená za tím účelem. Uspěl jen částečně: vyrobit hluk je mnohem snazší než jej zcela umlčet. Výše popsané snahy nacházíme i v díle Ticho pro Jiráska. Po desetiletích, kdy byl známý pomník českého spisovatele vystaven ruchu pražské křižovatky, pro něj vytváří intimní prostor klidu, vyděluje jej z okolního prostředí a nechává sochu vydechnout. Zároveň pozapomenutý pomník opět zviditelňuje a mění jeho roli. Jirásek přestává být národním velikánem, ke kterému vzhlížíme. Vystupuje z historie a stává se osobou, k níž můžeme přistoupit a navázat s ní tichý dialog. Samohejl zkoumá funkci pomníku v dnešním městě a možnosti jeho oživení; v roce 2011 například před sochu Antonína Mánesa na Náměstí Jana Palacha instaloval malířský stojan. Kolemjdoucí upozornil na to, že pomníky mnohdy vnímáme jako samozřejmou součást města, aniž bychom si byli vždy vědomi, koho a proč nám vlastně připomínají. Jiráskovo specifické pojetí českých dějin dnes ovlivňuje již několikátou generaci čtenářů. Historie je velmi podstatná pro utváření národní identity: hledáme v ní kořeny naší dnešní situace, někdo v ní nachází dokonce základ „národní povahy“. Dnes si uvědomujeme, že náš výklad dějin je pouze jednou z mnoha možností a že pomníky představují idealizovaný pohled na národní velikány, vybraní námi zvoleným dějinným čtením.

-VR-